För företagare och högsta ledning

SONY DSCLemeo erbjuder strategisk och operativ vägledning, bollplank och stöd till ledare som vill utveckla sig själva och sin verksamhet. Varje företag har sin unika resa och sina unika resurser. Individen precis som företaget har sina visioner, styrkor och utmaningar som just de står inför i det korta och det långa perspektivet. Att se på helheten och skapa lönsamhet, goda värderingar och maximerande av utnyttjandet av potentialen genom att berörda personer arbetar med sina egna drivkrafter är grundläggande och saker Lemeo ständigt arbetar med att utveckla!

Vi skräddarsyr tillsammans upplägget och beslutar gemensamt om det skall ske i form av mentorskap, coaching eller som ett djupare samarbete. Vi hjälper er att arbeta målfokuserat, effektivt och strukturerat vilket ökar er förmåga att nå era mål och er vision.

 

Lemeo är er samarbetspartner när det gäller att:

  • identifiera utvecklingsområden
  • implementera förändringar
  • skapa delaktighet och engagemang
  • förtydliga och strukturera
  • utveckla era ledare och chefer
  • coacha och leda individer och grupper