Utveckling av unga talanger

bild Kristian 2Företagets framtid bygger till stor del på att slussa in nya talanger i den befintliga verksamheten för att framöver på egna ben kunna driva stora komplexa frågor. Det är viktigt att stimulera och utmana dessa personer både för att behålla dem inom organisationen och för att skapa en snabb utvecklingskurva.

Lemeo erbjuder coaching/mentorskap för unga talanger som har stark egen drivkraft som företaget vill satsa på inför framtiden. Fokus är att stärka individen och bidra till att lyckas i navigeringen i företagsvärlden och att skapa de bästa möjliga förutsättningarna genom att plocka fram de egna styrkorna och omsätta dem i vardagen.

En stark organisation med goda ledare som förebilder ger förutsättningar för en trygg och utmanande vardag för medarbetarna. Lemeo hjälper företag med att strukturerat utveckla sitt sätt att få till en fungerande generationsväxling, där bland annat äldre erfarna kombineras med ambitiösa yngre. Detta för att stärka organisationen och skapa känsla av samhörighet och inte minst använda varje individs styrkor på bästa sätt. Detta arbetssätt skapar såväl högre trivsel hos både den äldre och den yngre generationen som bättre lönsamhet för företaget!