Konferenser

bollarKonferenser är en för många företag en ganska outnyttjad kanal för organisationsutveckling. Man kan med fördel arbeta med tex värdegrunder och teambuilding i konferensform på hemmaplan eller i lite mer ovanlig eller exklusiv miljö beroende på vad som passar organisationen bäst.

Lemeo samarbetar med flera leverantörer kring konferenser och konferensprogram. Det som vi ser som avgörande är att konferenser ska vara värdeskapande, precis som all annan typ av verksamhet som företag har skall vara! Vi har därför inlett ett lite djupare samarbete med några leverantörer som står för att tillföra något extra och även rama in konferenserna med upplevelser.

Lemeos erbjudande:

Tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi er att hitta det rätta konferensupplägget för er organisation och de utmaningar ni står inför. Allt från flerdagars med djup strategisk inriktning till mer lättsmälta, korta och underhållningsbaserade koncept. Vi hjälper er med både inriktning, innehåll och upplevelser samt att följa upp de arbeten som genomförs och de effekter som företaget vill erhålla.