Affärsplanering

learn to changeAffärsplanen är central för att beskriva företagets mål och strategier men framförallt till för att effektivt styra verksamheten och tydliggöra i vilken riktning företaget är på väg!

Ett bra genomfört affärsplanearbete ger förutom förutsättningar att faktiskt nå sina mål även energi till organisationen. Att kunna följa upp effekten av de aktiviteter och inversteringar man beslutar är en förutsättning för att verkligen arbeta med ständig förbättring på ett strukturerat sätt.

 

dörr

Lemeos erbjudande

Lemeo erbjuder hjälp i affärsplaneprocessen. Tillsammans med er sorterar vi ut kärnan i er affär, tar fram de fokus som skall ligga närmaste åren, identifierar risker och möjligheter. Vi kan antigen driva processen eller fungera som bollplank beroende på ert önskemål.