Hur skall vi se på rekrytering?

599754_457761174260198_1486469288_nRekrytering är en kostsamt och något som kräver stor eftertänksamhet. Ibland kan organisationen behöva kompletteras med nya kompetenser men att satsa på de medarbetare som redan finns i organisationen ger några uppenbara fördelar:

  • Man behåller personal då de känner att de blir sedda och att det finns karriärmöjligheter på företaget.
  • Det är ett säkert kort så till vida att man känner till individen redan innan och individen känner till företaget.
  • Det är ofta billigare att bygga på interna resurser då man kapar rekryteringskostnader för en erfaren individ och kan sannolikt lättare ersätta den roll som blir vakant genom att hela kedjan flyttas ett steg uppåt. Inte minst så blir lönsamheten per individ bättre ju snabbare varje person får möjlighet att utvecklas.

När man inte hittar möjligheter till internrekrytering är det av stor vikt att den externa rekryteringsprocessen sköts på ett professionellt sätt. Hygienfaktorer är att det är administrativt strukturerat men minst lika viktigt är att man i processen lyckas förmedla tjänstens innehåll och företagets värderingar på ett sådant sätt att man inte gör kostsamma felrekryteringar.

Lemeos erbjudande

När man identifierar styrkor hos individer ger det förutom en bättre självkännedom även insikt till organisationen i hur förmågorna bäst tas tillvara.

Vid behov av rekrytering hjälper Lemeo er att identifiera individer som vill och bör få chansen att utvecklas ytterligare i organisationen. Att sedan arbeta med dessa personer för att förbereda och slussa in dem i sin nya roll. Lemeo har även en bred erfarenhet av externrekrytering.

En viktig parameter för att lyckas är att verkligen tro på sina medarbetare. Att se potentialen i individerna och förstå att alla behöver bli bemötta utifrån sina egna förutsättningar. Internrekrytering är ofta både billigare och ger en positiv effekt hos medarbetarna att kompetensen faktiskt kommer inifrån.

Lena Fridlund, VD Lemeo