Individutveckling – för företegets eller individens skull?

amazingIndividutveckling syftar självklart till att ge enskilda medarbetare en möjlighet att utvecklas. Det som man kanske inte alltid tänker på är nyttan för företaget när individer får chansen att utvecklas och fokusera på sina egna drivkrafter och mål. I arbete med företagets målstyrning kommer medarbetarnas engagemang vara avgörande för resultatet. Att identifiera individernas personliga mål, sedan lägga pusslet med övriga medarbetares personliga mål och låta alla individers samlade drivkraft föra företaget framåt kommer att ge betydande effekt.

Lemeos erbjudande

Arbete med identifiering av styrkor talanger och drivkrafter kan utföras på många sätt. Vi skräddarsyr lösningar innehållande tex. coaching, mentorskap och medvetandegörande personlighetstester.

Vi kartlägger utbildningsbehov på individnivå men alltid kopplat till företagets övergripande mål där helheten blir avgörande och varje individ i organisationen skall förstå hur de bidrar till verksamheten.