Målstyrning

plansAtt ständigt arbeta aktivt med målstyrning är väldigt effektivt för att skapa lönsamhet och engagemang hos personalen. Om man kopplar individmålen till helheten skapas en större förståelse och en känsla av delaktighet. Individerna kan ju dels ha egna verksamhetsmål men helt säkert har de även egna personliga mål. Genom att deras ledare blir medvetna om dessa personliga mål kan de utnyttja den drivkraften det ger och därmed få ut mycket mer av varje individ. En klar vinna-vinna situation!

 

Målstyrning kommer att vara avgörande för er organisations lönsamhet.

När individer får arbeta efter egna mål och drivkrafter kommer verksamheten att utvecklas snabbare och bli mer effektiv samtidigt som detta skapar nöjdare medarbetare i organisationen.

Företagets “drömmar” kommer att förverkligas och så även individernas!

Lena Fridlund, VD Lemeo

Lemeos erbjudande

Lemeo erbjuder stöd till er organisationen i målstyrning. Bland annat tillhandahåller vi tjänsten/ metoden GoPlan i samarbete med SEC. Det är en metod där målstyrningen blir ett mycket effektivt verktyg. Man kan tex ersätta hela den traditionella affärsplaneprocessen eller arbeta med effektivisering, beräkningar av ROI (return of investment) etc. GoPlan är er ett strukturerat sätt att kartlägga era ingångsparametrar och kostnadsberäkna era åtgärder för att nå önskat mål/effekt men metoden erbjuder även beräkning av effekterna vilket kanske är det allra intressantaste!

Läs mer på SEC-Sweden.se

Mer om att identifiera drivkrafter hos individer finns under tjänsten individutveckling.