Management Audit

solid-logoI samarbete med Solid Affärscoaching genomför Lemeo management audit, även kallat assessments eller ledarskapskartläggningar.

En management audit ger dig en tydlig bild över det befintliga ledarskapet i din organisation. Det säkerställer en långsiktig ledarförsörjning och är ett effektivt verktyg i samband med organisationsförändringar, strategiskiften samt som second opinion vid intern eller extern chefsrekrytering.