Har du någonsin funderat på frågan VARFÖR?

change

Alla individer har egna drivkrafter, vilja, styrkor och en egen dröm att uppfylla. I de världar där man till fullo kan utnyttja dessa drivkrafter kommer personerna att prestera sitt maximum. Om man ser på detta ur ett affärsperspektiv så blir detta mycket intressant.Tänk vilken styrka och drivkraft det blir när alla personer i ett sammanhang presterar på max, njuter i fulla drag och samtidigt bidrar till att nå en gemensam vision!

För att nå hela vägen måste man ställa sig frågan VARFÖR gör vi det vi gör? så att andra kan förhålla sig till det och appellera till sin egen drivkraft oavsett om det är medarbetare, kunder eller samarbetspartners.

domore

Först efter det blir frågorna VAD? och

HUR? intressanta.

För att lyckas genomföra den tjänst, vara eller prestation som man företagit sig utifrån den drivkraft och vision eller dröm man har så måste det så klart finnas en strategi, en plan och en struktur för det operativa genomförandet. Nu är det dags att arbeta med frågorna VAD skall vi göra? och HUR skall vi göra det?