Vår vision

mot mål

Living your dreams

Vår vision är att alla individer och organisationer skall kunna leva sina drömmar, sina visioner och sina mål.

Lena Fridlund, VD Lemeo

GANDHI

 

Lemeo AB grundades 2012 och verksamheten syftar till att hjälpa företag med ambitioner att nå sina mål och visioner med hjälp av bra strukturer och ett modernt och värdegrundsbaserat arbetsätt utnyttja hela potentialen hos sina medarbetare.