Våra värderingar

DAILYlust, energi, mod, engagemang och oändliga möjligheter

Lemeos värdegrund baseras på fundament som skall genomsyra allt vi gör och den upplevelsen som våra medarbetare och kunder skall känna i kontakten med oss.

I Lemeo vill vi att det skall märkas vilka värderingar vi har. De skall kännas i luften när vi kliver in i ett rum så väl på vårt kontor som om vi kommer till en kund.

Lena Fridlund, VD Lemeo AB

I och med att vi lever efter våra värderingar och arbetar med det vi tycker är allra roligast lever vi i samklang med vår vision:

Living your dreams